^ Наверх

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державна установа "Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія"

Історична довідка

Згідно рішення міжнародної організації ФАО 1983 року, всі карантинні бур’яни, шкідники і хвороби прийнято іменувати єдиним словом – карантинний організм.

Карантинний організм - це вид бур’янів, шкідників чи хвороб, який відсутній або частково поширений на території країни, але може бути занесений, завезений чи поширитись самостійно і нанести значний економічний ущерб народному господарству. Основний фактор, який сприяє поширенню карантинних організмів є розширення торгових, науково – технічних і культурних зв’язків між країнами і розвиток туризму. Вперше термін “карантіну” законодавчо був оформлений в Італії в 1374 році. В ті часи не були відомі профілактичні прививки або інші засоби з інфекційними хворобами і карантин став єдиним способом, який обмежував їх поширення. В галузі сільського і лісового господарства термін “карантін” став застосовуватися з 1851 року, в Парижі в 1851 році була прийнята конвенція по карантину рослин. Карантинні міроприємства запобігали завезенню і поширенню небезпечної іноземної флори і фауни.

В Росії початком карантинного законодавства можна рахувати дату 6 квітня 1873 року. Було видано указ, згідно якого заборонялось завезення із-за границі виноградних лоз і їх частин, щоб запобігти поширенню філоксери. Проект був розроблений відомим вченим – ентомологом Н.Я. Данилевським. 5 червня 1931 року в СРСР була створена єдина Державна карантинна служба і розроблено положення про карантинний контроль за ввозом в країну сільськогосподарської продукції і живих організмів.

Тернопільська обласна Державна інспекція по карантину рослин організовано 10 травня 1944 року. До 1 червня 1947 року карантин сільськогосподарських рослин здійснювався Державною інспекцією по насіннєвому контролю і карантину сільськогосподарських рослин, яка була організована у відповідності з Постановою Ради Народних Комісарів СРСР від 24 лютого 1945 року. № 359 “Про покращення насінництва зернових культур”.

Згідно наказу № 602 по Народному Комісаріату землеробства СРСР від 17 квітня 1945 року, служба зовнішнього і внутрішнього карантину рослин, контрольно-насіннєвої лабораторії об’єднались в системі Наркозему і створилась на їх базі Державна інспекція по насіннєвому контролю і карантину сільськогосподарських рослин.

Наказом № 629 по Міністерству сільського господарства СРСР від 1 червня 1947 року Тернопільську обласну інспекцію по карантину рослин сільськогосподарських рослин МСГ СРСР виділено в окрему організацію. На карантину інспекцію покладаються функції зовнішнього і внутрішнього карантину, завдання її – попередити проникнення на територію країни відсутніх бур’янів, хвороб і шкідників, локалізувати і ліквідувати наявні вогнища.

30 червня 1993 року Верховною Радою прийнятий Закон України “Про карантин рослин”. В 2003 році були внесені зміни до Закон “Про карантин рослин”. В 2006 році ввійшов в дію Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про карантин рослин”.

20 жовтня 1993 року Постановою Кабінету Міністрів України затверджений Статут Державної служби з карантину рослин.

В 1994 році Україна ввійшла до складу ЄОЗР – Європейської та Середземноморської організації захисту рослин, а на початку 2006 року приєдналася до Міжнародної конвенції з захисту рослин ФАО.

В 1992 році Міністерством АПК затверджений “Перелік шкідників, хвороб рослин та бур’янів, які мають карантинне значення в Україні”, в 1998 р. затверджений новий “Перелік...” на термін 1998-2002 р., а в 2003 р. “Перелік...” на період 2003-2008 роки.