^ Наверх

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державна установа "Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія"

Уражає золотиста картопляна нематода

Уражає золотиста картопляна нематода

Золотиста цистоутворююча картопляна нематода є обмежено поширеним карантинним організмом, який спричиняє хворобу глободероз картоплі. Особлива небезпечність хвороби полягає в тому, що жоден з агротехнічних, біологічних, агрохімічних заходів не дають результатів в короткий термін (1-3 роки). Це пов’язано з особливостями розвитку даної нематоди.

Орієнтовні втрати врожаю картоплі від ураження рослин золотистою картопляною нематодою складають більше 30%. Нематода вражає всі рослини родини  пасльонових: картопля, томати, перець, блекоту, чорний паслін та інші.   При виявленні на картопляному полі золотистої картопляної нематоди, запроваджується карантинний режим у господарстві і забороняється вирощування картоплі. Основними заходами профілактики розповсюдження хвороби є використання нематодостійких   сортів та дотримання сівозміни.

Специфічні ознаки зараження рослин відсутні. Хворі рослини за сильного ступеня ураження мають пригнічений вигляд, передчасно жовтіють, відстають у рості та розвитку, їхня коренева система набуває "бородатого" вигляду. На   коренях рослин-живителів навіть неозброєним оком можна побачити численні цисти нематод.

Рис. 1. Цисти золотистої картопляної нематоди на коренях рослини

 

У зараженої рослини знижується рівень фотосинтезу, і виходячи з цього  зменшується об’єм  біомаси. Падає товарна цінність новоутворених бульб (співвідношення товарної та більш дрібної фракції), погіршується товарна якість  зменшується вміст крохмалю, білку, вітаміну С. 

 Виявити картопляну нематоду можна з середини липня на коренях картоплі. На вигляд це мікроскопічні черв'яки, завбільшки з макове зернятко, слабо видимі без збільшувального скла. Самка кулястої форми нематоди, а самець   має червоподібну форму. До осені самки перетворюються в цисти (оболонки), величиною з макове зернятко золотисто-коричневого кольору, в яких при несприятливих умовах яйця і личинки можуть зберігатися дуже тривалий час.

До основних заходів відносять також дотримання агротехніки, використання в сівозміні культур, які не уражуються золотистою картопляною нематодою (бобові, зернові, технічні культури, багаторічні трави та інші), внесення добрив,   знищення бур'янів, вирощування нематодостійких сортів картоплі. Також повинна бути просторова ізоляція насіннєвих посадок картоплі від виробничих та присадибних ділянок (не менш ніж  1 км.). 

Щороку фахівці дер­жав­них фіто­санітар­них інспекцій у ба­га­ть­ох об­ла­с­тях України поширюють насіннєвий ма­теріал стійких проти не­ма­то­ди сортів кар­топлі се­ред на­се­лен­ня. Це про­во­дить­ся у рам­ках за­ходів із ло­калізації і ліквідації во­гнищ зо­ло­ти­с­тої кар­топ­ля­ної не­ма­то­ди.                           

                 Шамро Ольга Андріївна                 

Головний фахівець – фітогельмінтолог

відділу фітосанітарного аналізу