^ Наверх

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державна установа "Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія"

Про лабораторію

23 листопада 2012 року наказом Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України № 407 затверджено Положення про Державну установу «Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія». 28 листопада 2012 року проведено реєстрацію юридичної особи.

Державна установа «Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія» (далі - Лабораторія) є державною установою, яка належить до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 

Основними завданнями Лабораторії є:

 • виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території Тернопільської області від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів;
 • визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України;
 • проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання;
 • вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів та розробка прогнозу їх поширення;
 • участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності та визначення карантинного значення виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;
 • визначення залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів у поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб, грунті на землях сільськогосподарського призначення, а також у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження;
 • визначення діючої речовини пестициду, масової частки пестициду в протруєному насінні та невідомих пестицидів;
 • організація та проведення навчання працівників, які безпосередньо виконують роботи із карантину та захисту рослин;
 • надання фахових консультацій з питань карантину та захисту рослин.

Основною метою діяльності Лабораторії є:

 • проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання та визначення видового складу регульованих та інших шкідливих організмів;
 • визначення якості засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів, вмісту агрохімікатів та важких металів у поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб, грунті на землях сільськогосподарського призначення, а також у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження;
 • надання інших платних послух, що належать до компетенції Лабораторії.

Тернопільська область є однією з найменших в Україні, тому колектив Лабораторії невеликий. Загальна чисельність працівників становить 46 осіб.

До складу Лабораторії входять такі структурні підрозділи:

 • відділ фітосанітарних процедур;
 • відділ фітосанітарного аналізу;
 • відділ аналітики пестицидів, агрохімікатів;
 • відділ реєстрації зразків об'єктів регулювання та оформлення документів;
 • відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу та якості зерна;
 • відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
 • віділ кадрової роботи;
 • загальний відділ.

Відділ фітосанітарного аналізу проводить ентомологічну, мікологічну, бактеріологічну, фітогельмінтологічну, вірусологічну та гербологічну експертизи, що підтверджено "Атестатом про акредитацію" Національного агенства з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019» № 201184 від 11 жовтня 2023 року (дійсний до 10 жовтня 2028 року).
За результатами експертизи видається висновок фітосанітарної експертизи (аналізів).

Відділ аналітики пестицидів, агрохімікатів проводить дослідження засобів захисту рослин, сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження. В зону обслуговування відділу аналітики пестицидів, агрохімікатів входить 4 області: Тернопільська, Волинська, Хмельницька та Чернівецька. 
На основі проведених досліджень видаються результати досліджень.

З березня 2017 року повноваження Лабораторії розширено в сфері визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу. З даною метою створенно відповідний відділ у липні 2017 року.
Відділ проводить 
визначення посівних якостей насіння (чистота і відхід насіння; схожість, енергія проростання; вологість, маса 1000 насінин тощо), що підтверджено "Атестатом про акредитацію" Національного агенства з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019» № 201184 від 11 жовтня 2023 року (дійсний до 10 жовтня 2028 року).
На основі проведених досліджень видається протокол  випробувань.

З 01 квітня 2024 року Тернопільська фітолабораторія проводить аналізи біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур – пшениці озимої (ярої) м’якої та твердої, ячменю, тритикале, вівса, гречки, гороху, сої, ріпаку, кукурудзи та соняшнику.  За результатами аналізувань видається протокол визначення біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур.