^ Наверх

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державна установа "Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія"

Про лабораторію

23 листопада 2012 року наказом Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України № 407 затверджено Положення про Державну установу «Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія». 28 листопада 2012 року проведено реєстрацію юридичної особи.

Державна установа «Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія» (далі - Лабораторія) є державною установою, яка належить до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 

Основними завданнями Лабораторії є:

 • виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території Тернопільської області від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів;
 • визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України;
 • проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання;
 • вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів та розробка прогнозу їх поширення;
 • участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності та визначення карантинного значення виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;
 • визначення залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів у поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб, грунті на землях сільськогосподарського призначення, а також у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження;
 • визначення діючої речовини пестициду, масової частки пестициду в протруєному насінні та невідомих пестицидів;
 • організація та проведення навчання працівників, які безпосередньо виконують роботи із карантину та захисту рослин;
 • надання фахових консультацій з питань карантину та захисту рослин.

Основною метою діяльності Лабораторії є:

 • проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання та визначення видового складу регульованих та інших шкідливих організмів;
 • визначення якості засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів, вмісту агрохімікатів та важких металів у поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб, грунті на землях сільськогосподарського призначення, а також у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження;
 • надання інших платних послух, що належать до компетенції Лабораторії.

Тернопільська область є однією з найменших в Україні, тому колектив Лабораторії невеликий. Загальна чисельність працівників становить 46 осіб.

До складу Лабораторії входять такі структурні підрозділи:

 • відділ фітосанітарних процедур;
 • відділ фітосанітарного аналізу;
 • відділ аналітики пестицидів, агрохімікатів;
 • відділ реєстрації зразків об'єктів регулювання та оформлення документів;
 • відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу;
 • відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
 • загальний відділ.

Відділ фітосанітарного аналізу проводить ентомологічну, мікологічну, бактеріологічну, фітогельмінтологічну та гербологічну експертизи, що підтверджено "Атестатом про акредитацію" Національного агенства з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019» № 2H1184 від 11 жовтня 2018 року (дійсний до 10 жовтня 2023 року).
За результатами експертизи видається висновок фітосанітарної експертизи, в якому вказуються заходи та рекомендації щодо подальшого використання об’єктів регулювання.

Відділ аналітики пестицидів, агрохімікатів проводить дослідження засобів захисту рослин, сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження. В зону обслуговування відділу аналітики пестицидів, агрохімікатів входить 4 області: Тернопільська, Волинська, Хмельницька та Чернівецька. 
На основі проведених досліджень видаються результати досліджень.

З березня 2017 року повноваження Лабораторії розширено в сфері визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу. З даною метою створенно відповідний відділ у липні 2017 року.
Відділ проводить
 визначення посівних якостей насіння (частота і відхід насіння; схожість, енергія проростання; вологість, маса 1000 насінин), що підтверджено "Атестатом про акредитацію" Національного агенства з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019» № 2H1184 від 11 жовтня 2018 року (дійсний до 10 жовтня 2023 року).
На основі проведених досліджень видається протокол випробувань.