^ Наверх

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державна установа "Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія"

ДО ВІДОМА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ!

18 квітня 2024, 15:46

З 01 квітня 2024 року  відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу та якості зерна Тернопільської фітолабораторії розширив сферу своєї діяльності. Крім визначення посівних якостей насіння, відділ проводить аналізи біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур, зокрема:

 • пшениці
 • ячменю
 • тритикале
 • кукурудзи
 • вівса
 • гречки
 • гороху
 • ріпаку
 • сої
 • соняшнику

Якість зерна –це сукупність властивостей та ознак (біологічних, фізико-хімічних, технологічних, споживних), які визначають придатність зерна до вживання за призначенням  і є обов’язковим етапом перед відправленням урожаю на зберігання або експорт.

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗЕРНА?

 • отримання повної оцінки якості зерна
 • поділ продукції на групи за цільовим призначенням (продовольчі чи кормові цілі)
 • поділ на класи
 • зменшення втрат при зберіганні та переробці
 • забезпечення належної якості готової продукції

Якість зерна, а саме їх технологічні властивості обумовлюють придатність для використання у харчовій і переробній промисловості. Щоб визначити придатність зерна, його оцінюються за допомогою органолептичних, фізико-хімічних, функціонально-технологічних, споживчих показників.

При органолептичній оцінці звертають увагу на колір, запах та смак, які повинні бути придатними для того чи іншого продукту.

Фізико-хімічними показниками є вологість, крупність, натура, склоподібність, смітна і зернова домішки, зараженість шкідниками.

До функціонально-технологічних показників можна віднести вміст сирої клейковини, число падіння, натуру склоподібність.

Повний перелік показників, які перевіряються у зерні, залежить від потреб кінцевого споживача.

 

Важливою складовою при визначенні якості зерна є клас. Наприклад, основними класоутворюючими показниками якості м’якої пшениці є: натура, склоподібність, вологість, зернова домішка, сміттєва домішка, масова частка сирої клейковини, якість клейковини, число падіння. Клас зерна визначають по найгіршому показнику якості, тобто у разі невідповідності граничній нормі якості зерна хоча б за одним показником, його переводять у відповідний нижчий за якістю клас.

 

За більш детальною інформацією щодо визначення основних показників якості зерна звертайтесь у Державну установу «Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія»,

м. Тернопіль, вул. Текстильна, 6, пов.3, тел. (0352) 22-36-27, e-mail: laboratory@karantin.te.ua

повернутись назад